شعبه مرکزی بیمه پاسارگاد * آرامش شما ، هدف ما *

آدرس شعبه مرکزی: شیراز-بلوار فرهنگ شهر-بعد از سجادیه دوم-شماره 183- تلفن:  54_07136362649 * فکس:  07136362650

آدرس شعبه اشخاص: شیراز-بلوار پاسداران-بین خیابان محلاتی و میدان معلم-نبش کوچه 72- تلفن:  12_07136318510 * فکس:  07136318514

www.pasargadinsurance.ir

  کد: iran711.com -3093072690913-M193 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

کارشناس و نماینده فعال بیمه پاسارگاد ( کد 3535 )

آموزش و ارتقاء مهارت بازاریابان بیمه در استان فارس-مشاوره و صدور انواع بیمه ها : مهندسی-مسئولیت-عمر و آتیه-حمل و نقل بین الملل-آتش سوزی-اتومبیل و ...

تلفن ثابت:  07136220064                   موبایل:  09196392296

وب سایت:  www.pasargad3535.ir       ایمیل:  m.modafei@yahoo.com

آدرس: شیراز-شهرک گلستان-روبروی پمپ بنزین-جنب روزنامه خبر

  کد: iran711.com -0593050590913-M90 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

نمایندگی بیمه پاسارگاد ( صرتچی - کد 1142 )

آموزش بیمه های عمر-مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های: عمر-درمان و حوادث-اتومبیل-باربری-مهندسی-مسئولیت-آتش سوزی

تلفن ثابت:  07136257636                   موبایل:  09173039711

وب سایت:                                               ایمیل:

آدرس: شیراز-بلوار صنایع الکترونیک-بالا گذر صنایع-جنب تعمیرگاه قندی

  کد: iran711.com -1093052190913-M132 بانک اطلاعات مشاغل و نیازمندی های شیراز

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

عنوان شغل شما

توضیحات مختصر

تلفن ثابت:                                           موبایل:   

وب سایت:                                            ایمیل:

آدرس: شیراز ...

  کد: 58/0091090790913-MX

 

ادامه آگهی ها .....> صفحه بعد

 

 

www.iran711.com

بانک جامع اطلاعات مشاغل شهری و نیازمندی های شیراز